Wykłady dla zarządców budynków sakralnych i inwestorów

Pierwszego dnia targów SAKRALIA 2018 odbędzie się cykl wykładów dla zarządców budynków sakralnych. Podczas tego wydarzenia poruszone zostaną finansowe, formalno-prawne i techniczne zagadnienia związane z budową, utrzymaniem i remontowaniem obiektów sakralnych. W trakcie wykładów mowa będzie także o możliwościach uzyskania dotacji do kościołów na wykorzystanie energii odnawialnej i termomodernizacji.

scena główna w pawilon 7
13.04.2018

11:00 - 12:30

1. Możliwości finansowania remontów obiektów sakralnych ze źródeł zewnętrznych

2. Sprawy formalno-prawne związane z remontami i budową obiektów sakralnych

3. Utrzymanie i remonty budynków sakralnych, w szczególności obiektów zabytkowych: nierównomierne osiadanie budynków, spękania, zarysowania, wilgoć, przemarzanie itd.

mgr inż. Katarzyna Starzecka – konstruktor pracownik WA PP, remontymgr inż. arch. Mikołaj Stępień – sprawy formalne, architektmgr inż. Piotr Nowacki – konstruktor, geotechnika, fundamentowaniemgr Radosław Jaroszewski – finansowanie

 

12:30 - 14:00

Dotacje do kościołów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja

Paweł Gutowski, Instytut Partnerstwa Gospodarczego i Nowych Technologii Innotech

Wstecz

Partnerzy Medialnitest